Custom Search

Random Images of Egyptian Pyramids

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การรักษาสุขภาพ


การรักษาสุขภาพ

การรักษาสุขภาพโดยหลีกเลี่ยงการใช้ ยา การรักษาสุขภาพ ในปัจจุบันจะมุงเน้นในการ รักษาสุขภาพ ด้วยวิธีทางธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น เนื่องจากการใช้ยามักจะมีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ตัวยา

การรักษาสุขภาพ ที่ดีที่สุดคือ การรู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองและควันที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน หรือ จากการใช้รถยนต์

การรักษาสุขภาพ ที่ดีควรมุ่งเน้นธรรมชาติเป็นหลัก เช่น รับประทานอาหารหรือปรุงอาหารที่ปลอดจากการใช้สารเคมีในการผลิต อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดมีอากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในอาคารควรให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและลดการพึ่งพาเครี่องปรับอากาศ มั่นตรวจเช็คสุขภาพ และถ้าต้องการออกกำลังกายควรออกกำลังให้พอเหมาะกับ เพศ และวัย

การรักษาสุขภาพ ของคนชรายิ่งต้องมุ่งเน้นทั้งต้านอาหาร อากาศ การออกกำลังกายที่ดีควรจะใช้การเดินในการออกกำลังกาย และที่สำคัญคือ กำลังใจ และการเอาใจใส่จากผู้ที่อยู่ใกล้ชิด

การรักษาสุขภาพ ในผู้ชราอะไรก็ไม่สำคัญเท่าการดูแลเอาใจใส่จาก ลูก หลาน หรือคนใกล้ชิด
เพื่อให้ห่างใกล้จากการพึ่งพา ยา ในการรักษาโรค การรักษาสุขภาพในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ในด้านโภชนาการ การบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ และการให้คำแนะนำง่าย ๆ ในการนำไปปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคต่าง ๆ ในบุคคลทุก เพศ ทุกวัยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

เขียนเรื่องราวมาแบ่งปันความสุขกันได้นะครับ

ฝากเว็บฟรีเวอร์ชั่นเต็ม

สนุกกว่า hi5 สามารถโปรโมทงานให้เพื่อน ๆ ได้ดู ฟรี

ช่องทางทำเงินที่มีทั้งเพื่อนและบล๊อกให้โปรโมทสินค้าหรือแนะนำบริการได้เต็มที่สมัครได้เลยครับ ฟรี หรือ อ่านรายละเอียด

เทคโนโลยีกับโลกยุคดิจิตอล

ฟรี $5เมื่อสมัครและ $0.03/clik และ $3/สมาชิกที่สมัครต่อ ฟรีค่าสมัคร

การทำเงินผ่านเน็ท การทำโฆษณาผ่านเน็ท

Signup to AlertPay today

เปิดบัญชีออนไลน์เพียงแค่ใช้ email ก็สามารถเปิดใช้ AlertPay ได้แล้วครับ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาหารไทย

The Daily Macro Photo